مطالب مرتبط  

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ♥ تو به زندگیت معنا می دهی ♥ راندا برن ♥ نفيسه معتكف ♥ زندگی در لحظه ♥ احساس رضایت ♥ احساس خوشبختی ♥ مرکز تخصصی یوگا در استان البرز ♥ باشگاه نمونه استان البرز ♥ یوگا پرنده آزاد عظیمیه کرج ♥

تو به زندگی‌ات معنا می‌دهی
راندا برن
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


‏تو به هر چیزی در زندگی معنا می‌دهی. هیچ وضعیتی با برچسب خوب یا بد ‏نمی‌آید. همه چیز خنثی است. رنگین‌کمان یا رعد و برق نه خوب است و نه بد. ‏آن‌ها صرفاً رنگین‌کمان و رعد و برق هستند. تو هستی که با چگونگی حال و ‏هوای خودت در مورد رنگین‌کمان به آن مفهوم می‌دهی. تو هستی که با نوع ‏احساس خودت به هر چیزی معنا می‌دهی. هر شغلی نه خوب است و نه بد. صرفاً شغل است. اما چگونگی احساس تو در مورد شغل، مشخص می‌کند که این شغل برای تو خوب است یا نه. هر رابطه‌ای نه خوب است و نه بد. صرفاً یک رابطه است. اما چگونگی احساس تو در مورد ارتباط است که ثابت می‌کند آیا این ارتباط برای تو خوب است یا بد . . .

لحظه هایی پر معنا برایتان آرزومندیم

باشگاه یوگا پرنده آزاد