یوگا در کرج, تمرینات تنفسی یوگا

 

کسب آرامش از طریق تنفس

کسب آرامش از طريق تنفس

افراد خونسرد و آرام ، همچنين اشخاص معنوي از تنفس عميق و آرامی برخوردار هستند و افراد مضطرب و هيجاني از تنفس تند ، سطحي و کوتاه! تنفس تند و سطحي انرژي رواني انسان را تقليل مي دهد و کارکرد طبيعي بدن را مختل کرده و تنش هاي حاصله را افزايش مي دهد  

چرا تنفس عمیق؟

چرا تنفس عمیق

تمرینات تنفسی عمیق ، سیستم عصبی پاراسمپاتیک که مسئول فعالیت‌های بدن در زمان استراحت است را تحریک می‌کند . این سیستم عصبی دقیقاً در جهت مخالف با سیستم عصبی سمپاتیک ما عمل می‌کند که فعالیت‌هایی که با واکنش جنگ و گریز در ارتباط است را تحریک می‌کند

طول عمر بیشتر با تنفس عمیق

 تنفس آرام و عمیق 

کساني که تنفس عميق دارند از طول عمر بيشتري برخوردار مي شوند. تنفس عميق باعث مي شود که تعداد دم ها و بازدم ها در يک دقيقه کمتر شود. به ظور کلیً افراد در يک دقيقه شانزده بار تنفس دارند و به همین جهت دارای عمر متوسطي هستند. کسانی هم که بيش از اين در دقيقه نفس بکشند، به طور قطع تنفس هايي سطحي خواهند داشت

حرکت تنفس

حرکت تنفس

گفته شده است که اين تکنيک توسط راهبين مسيحي ارتودکس روسي در قرن يازدهم ابداع شده است . اين راهبين تکنيک حرکت تنفس را به جنگجويان روسي آموزش مي‌دادند تا از آنها در برابر آسيب محافظت کرده و به آنها قدرت بدهند که در برابر مهاجمين پيروز شوند  

تنفس کامل در یوگا

تنفس كامل در يوگا

تنفس کامل مجموعه ای از سه تنفس شکمی ، سینه ای و ترقوه ای است . در این تنفس باید در دم و بازدم ، هر سه بخش ريه ها پر و خالی شود . تنفس کامل در تمرينات تنفسی يوگا يعنی پرانایاما يک تنفس پایه محسوب می شود و به همین جهت فراگیری صحیح آن کاملاً ضروری است 

تنفس پاک کننده

تنفس پاک کننده در یوگا

در يوگا زماني كه احساس مي كنيم که ريه ها به پاكسازي نياز دارد از اين تنفس استفاده مي كنيم . در اينگونه موارد پس از پايان ساير تمرين هاي تنفسي مدتي را نيز به اين نوع تنفس اختصاص مي دهيم . البته به صورت مستقل نيز مي توانيد از اين تنفس استفاده کنيد . اين نوع تنفس ريه ها را پاك و سلول ها را تحريك مي كند و به اعضاي دستگاه تنفس سلامتي مي بخشد 

تنفس مربعی ، تکنیکی برای از بین بردن استرس

 تنفس مربعي

در ادامه تمرينات تنفسی هندسی به تمرين تنفسی مربعي مي پردازيم . اين تمرين نيز مانند تمرين تنفسی مثلثي است ، با اين تفاوت که بعد از انجام عمل بازدم يک حبس بازدم نيز مي بايست اجرا گردد . با اجراي تمرين تنفسی مربعي ميزان اکسيژن در ريه ها و دستگاه گردش خون افزايش چشمگيري خواهد يافت. تمرين تنفسی مربعي را نيز به مدت سه تا چهار دقيقه انجام دهيد و از نتايج تأثیر گذار آن شگفت زده گرديد