مطالب مرتبط

  باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

جهت شنیدن این موسیقی بر روی تصویر کلیک کنید 

, Dharma Dhato, سهراب سپهری ,اتاق آبی,Yoga , یوگا ,یوگاکرج ,یوگا استان البرز ,کلاس یوگا, مرکز تخصصی یوگا,باشگاه نمونه یوگا ,مراقبه ,مدیتیشن ,معنویت, تهی بزرگ,دارماداتو,خودآگاهی,باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج,

با یاد سهراب سپهری و اتاق آبی

تماشای آبی آسمان تماشای درون است.

رسیدن به صفای شعور است.

آبی، هسته تمثیل مراقبه و مشاهده است.

نور حكمت رفیع دارما داتو (Dharma Dhato ) است،

كه همسان یك آبی تابناك از دل و روكانا برمی خیزد.

نور آبی آسمان حكمت دارما داتو ، هم عنصر ناب خود آگاهی است

و هم تمثیل نیروی نهفته "تهی بزرگ".

سهراب سپهری

 , Dharma Dhato, سهراب سپهری ,اتاق آبی,Yoga , یوگا ,یوگاکرج ,یوگا استان البرز ,کلاس یوگا, مرکز تخصصی یوگا,باشگاه نمونه یوگا ,مراقبه ,مدیتیشن ,معنویت, تهی بزرگ,دارماداتو,خودآگاهی,باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج,

آبی آرامش همراهتان باد 

باسگاه یوگا پرنده آزاد