یوگا در کرج, آموزش مدیتیشن

 

  آموزش مراقبه 

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج مراقبه ی سکوت ذهن ، مراقبه ، مديتيشن ، آرامش ذهن ، دور کردن افکار مزاحم تربیت ذهن     

مراقبه سکوت ذهن

این تمرين را می توان برای تمرکز بیش تر و یا برای استراحت ذهن انجام داد . مدت زمان اجراي اين مراقبه ۱۰ الی ۱۵ دقیقه می باشد .

1/ در يکي از وضعيت هاي نشست قرار بگيريد . ستون فقرات صاف و سر در راستاي ستون فقرات باشد . چشم ها را ببندید و تا آخر تمرين بسته نگهداريد .

2/ تمام افکاری که موجب اختلال ذهنی و یا عدم تمرکز شما می شود را در ذهن تجسم کنید . در این مرحله باید ذهن خود را مانند حوضچه ای در نظر بگیرید که تمامی افکار مزاحم در آن شناور هستند . مدت زمان 4  الی 5 دقیقه را برای اين مرحله از تمرين در نظر داشته باشید .

3/ یک کلمه آرامش بخش (مانند واژه رها یا آرامش) را در ذهن مانند قطره جوهری که بر روی سطح آب می چکد و در سطح آن پخش می شود ، بچکانید ؛ به نحوی که تمام سطح ذهن را پر کند و تمام افکار مزاحم را پاک نماید و از بین ببرد .


مرحله سوم تمرین را می بايست همراه با تنفس های عمیق انجام دهید و بهتر است هنگام بازدم نیز کلمه رهایی را در ذهن ایجاد کنید و تمام سطح ذهن را با آن پر نمایید . مدت زمان 8 تا 10 دقیقه را نیز برای اين مرحله از تمرين در نظر بگیريد .

موفق باشید

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد ♥