یوگا در کرج, آموزش مدیتیشن

 

  آموزش مديتيشن ♥ 

,دهارنا, آرامش ذهن ,آموزش یوگا در کرج, کلاس یوگا در کرج, باشگاه یوگا در کرج, یوگا, یوگاکرج, یوگا کرج ,یوگا در کرج, باشگاه یوگا, مدیتیشن,کنترل ذهن , یوگا برای بانوان, یوگا البرز,yoga, Meditation, یوگا استان البرز, یوگای بانوان کرج, یوگاالبرز, باشگاه یوگا, یوگا در البرز, سکوت ذهن, ریلکسیشن, مراقبه, آرامش درمانی , باشگاه یوگا کرج, یوگا کرج, یوگامهرشهر, یوگا مهرشهر, یوگا گوهردشت, یوگاگوهردشت, یوگا البرز, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, یوگای تخصصی کرج, یوگاعظیمیه, یوگا عظیمیه, یوگا, کلاس یوگا, یاشگاه بانوان, هارا, یوگا پرنده آزاد, ایجاد تعادل در دو نیمکره مغز 

مراقبه بر روی هارا

در سكوت بنشينيد و به نقطه درون خود ، پنج سانتی متر پايين‌تر از ناف برويد و همانجا بمانيد . آگاه شدن از اين نقطه به شما كمك زيادی مي کند . هر چه بيشتر در اين نقطه بمانيد بهتر است . ماندن در اين نقطه باعث ايجاد تمركز زيادی در زندگی شما می شود . فقط بايد به اين نقطه خيره شويد تا شروع به كار كند . بعد از مدتی احساس خواهيد كرد كه تمام زندگی دور اين نقطه مي چرخد . زندگی از هارا شروع می شود و در هارا خاتمه پيدا مي‌كند . هارا نقطه‌ای است كه در آن به تعادل زندگی مي رسيم . بنابراين وقتی آگاهی روی هارا متمركز مي شود ، تغييرات زيادی در زندگی شروع می شوند . مثلا فكر كردن كمتر می شود چون انرژی در اينجا متمركز مي شود . تمركز روی هارا باعث ايجاد نظمی در زندگی شما مي شود كه با زور و فشار نيست . هر چه آگاهی شما نسبت به هارا بيشتر شود ، كمتر از مرگ و زندگی می‌ترسيد . چون اين دو از هارا شروع می شوند . فكر كمتر ، سكوت بيشتر ، كنترل كمتر ، نظم بيشتر در زندگی و در نهايت اميدواری بسيار و ارتباط قوی با زمين و ريشه دار شدن از نتايج حضور در هارا ست .

تندست و نيک روز باشید

باشگاه یوگا پرنده آزاد