یادداشت های مفید

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد 

 ,yoga,یوگا,یوگا کرج,یوگا استان البرز,کلاس یوگا,مرکز تخصصی یوگا,باشگاه نمونه یوگا,احساسات انسانی,ماندگارترین حس در انسان,غم,شادی,عشق,نفرت, درماندگي,حسادت,آرامش ,اشتیاق ,ستایش,استراحت و آسودگی, گناه,استرس,غرور,گیجی,عصبانیت,تحریک ,ترحم,تحقیر ,ترس,شرم,انزجار,باشگاه یوگا پرنده آزاد,

در میان 27 نوع احساس ، حس " غم " با 120 ساعت ، ماندگارترین حس در بدن انسان است 

محققان بلژیکی پس از بررسی های فراوان به این نتیجه دست یافتند که احساسات 19 گانه غم ، شادی ، نفرت ، درماندگي ، حسادت ، آرامش ، اشتیاق ، ستایش ، استراحت و آسودگی ، گناه ، استرس ، غرور ، گیجی ، عصبانیت ، تحریک ، ترحم ، تحقیر ، ترس ، شرم ، انزجار طول عمر مشخصی دارند. جالب توجه این است که در این میان ،" غم " با 120 ساعت ماندگاری، ماندگارترین حس است. و شادی فقط 36 ساعت عمر دارد!! اینجاست که میفهمیم از دست دادن یا دوری از عزیزان ، چرا غیر قابل تحمل است! زیرا احساس اندوه ناشی از این دوری ، 240 برابر بیشتر از سایر احساسات نظیر شرم ، شگفتی ، خشم و .... طول می کشد. بنابر این وقایع پی در پی ، اندوه انسان را بیشتر می کند و معمولا مردم ، زمان طولانی تری لازم دارند تا بر آن غلبه کنند ، بدون آنکه واقعا به ماهیت اندوه خود پی ببرند و از علت آن باخبر باشند.

میزان ماندگاری احساسات مختلف به ترتیب عبارتند از:

غم 120 ساعت

نفرت 60 ساعت

شادی 36 ساعت

درماندگي ، امید ، اضطراب ، ناامیدی و خشنودی 24 ساعت

حسادت 15 ساعت

آرامش 8 ساعت

اشتیاق 6 ساعت

,yoga,یوگا,یوگا کرج,یوگا استان البرز,کلاس یوگا,مرکز تخصصی یوگا,باشگاه نمونه یوگا,احساسات انسانی,ماندگارترین حس در انسان,غم,شادی,عشق,نفرت, درماندگي,حسادت,آرامش ,اشتیاق ,ستایش,استراحت و آسودگی, گناه,استرس,غرور,گیجی,عصبانیت,تحریک ,ترحم,تحقیر ,ترس,شرم,انزجار,باشگاه یوگا پرنده آزاد, 

وقت آن شد که سر خویش ، من از غم شکنم

آهی از دل کشم و حلقه ماتم شکنم

گر مراد دل من را ندهد این گردون

همه اوضاع جهان ، یکسره درهم شکنم

شادی هایتان پایدار و خانه دلتان خالی از غم باد

,yoga,یوگا,یوگا کرج,یوگا استان البرز,کلاس یوگا,مرکز تخصصی یوگا,باشگاه نمونه یوگا,احساسات انسانی,ماندگارترین حس در انسان,غم,شادی,عشق,نفرت, درماندگي,حسادت,آرامش ,اشتیاق ,ستایش,استراحت و آسودگی, گناه,استرس,غرور,گیجی,عصبانیت,تحریک ,ترحم,تحقیر ,ترس,شرم,انزجار,باشگاه یوگا پرنده آزاد, 

باشگاه یوگا پرنده آزاد