یوگا در کرج, آموزش آساناها

 

آموزش آساناهای یوگا: سلام بر خورشید

آموزش سلام بر خورشید یوگا

سلام بر خورشید نام یک تمرين 12 مرحله ای از يوگا است که از 12 وضعيت تشکيل شده است. اين تمرينات به صورت سیکليک و پشت سر هم انجام می گردد و با انجام آن بدن جهت انجام آساناهاي يوگا آماده می شود. سوريا در زبان سانسکریت به معنی خورشید و ناماسکارا به معنی سلام و درود است . یوگی هاي باستانی به تاثیرات فوق العاده انرژی خورشید بر زندگی گیاهان ، حیوانات و انسان ها پی برده بودند 

آموزش آساناهای یوگا: کاندآسانا

 آموزش وضعیت کاند آسانا در یوگا

این آسانا یک وضعیت دشوار محسوب می شود و تنها افراد در سطح پیشرفته قادر به تمرین و اجرای آن می باشند. وضعیت کاند آسانا حرکتی است که به انعطاف مچ پاها و زانوهای شما کمک بسیار زیادی می کند. این حالت ران ها ، عضله های بالای ناف ، مچ پاها و زانو ها را تقویت و منعطف کرده و باعث تقویت عضلات باسن و افزایش قدرت جنسی می شود.

آموزش آساناهای یوگا: ماتسی آسانا

آموزش وضعیت ماهی در یوگا

 این آسانا بر خلاف وضعیت های دیگر یوگا که نام خود را از وضعیت های حیوانات گرفته اند ارتباطی به ماهی نداشته و علت نامگذاری این وضعیت به نام ماهی به دلیل آن است که در صورت انجام این وضعیت در آب می توان همچون ماهی شناور ماند! این آسانا بیشترین تاثیر را بر روی غدد تیروئید و پاراتیروئید دارد.

آموزش آساناهای یوگا: شاواسانا

آموزش شاواسانا یا وضعیت بی جان در یوگا

با اجرای شاواسانا، شخص با تکنیکی برگرفته از طبیعت انرژی و نیرویی تازه را در خود ایجاد کرده و استراحتی واقعی و عمیق را تجربه می کند. در این حالت است که جسم و ذهن به تن‌آرامی می‌رسند و دگرگونی هایی مطلوب آغاز می گردد . در شاواسانا زمانی که گردش آگاهی را انجام می دهیم و انقباض ها را از هر یک از عضوها و اندام ها رها می کنیم، می بایست این باور را در خود تقویت کنیم که روزی از بدن خود جدا خواهیم شد

آموزش آساناهای یوگا: آدوموکهاشوان آسانا

آدوموکهاشوان آسانا یا سگ سر پایین در یوگا

آدوموکها به معنای پایین نگه داشتن سر است و شوان به معنای سگ میباشد. این آسانا از وضعیتهای مهمی است که خستگی را در بدن کاهش داده و باعث شادابی ، سلامتی و سرزندگی شما میشود. سختی و خشکی را در کتفها و شانه ها کاهش میدهد و بازو و ساق پاها را تقویت میکند...

آموزش آساناهای یوگا: سوپتاواجراسانا

سوپتا واجراسانا یا وضعیت رعد خوابیده 

در زبان سانسکریت به این تمرین « سوپتاواجراسانا » گفته می شود. « سوپتا » به معنی خواب است و « واجرا » به عصب و کانال انرژی اشاره دارد که اندام های تناسلی را با مغز مرتبط می سازد. مهم ترین فایده این آسانا، کشش ناحیه شکم است...

آموزش آساناهای یوگا: تیریاکاتاداسانا

 آموزش تیریاکاتاداسانا در یوگا

یکی از آساناهای ساده و موثر یوگا، تيریاکاتاداساناست که در یک سمت پهلو کشش و در سمت دیگر انقباض را به همراه دارد. این کشش و انقباض موجب کاهش و یا حتی رفع تنش از پهلو ها میگردد.  این تمرین باعث پاکسازی و شستشوی رودها نیز میگردد